ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ HOTEL – ΑΝΔΡΟΣ

Αρχιτέκτονας : Λάμπρου Ιωάννης

Ετος μελέτης : 2006