ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

Aρχιτεκτονική Μελέτη  :  B.Μπογάκος, Σ.Κουρμουλή - Πανταζή, Ν.Ράπτης, Δ.Πανταζής Ο.Ε.

Ετος Μελέτης  :  1999,2006