ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αρχιτέκτονας  :  Iορδανίδου Ντιάνα

Ετος μελέτης  :  2006