ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  ISV Architects

Ετος μελέτης  :  2007