ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΑΧΩΒΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη : ISV

Eτος μελέτης  :  2009