ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Αρχιτέκτονας  :  Ioρδανίδου Ντιάνα

Ετος μελέτης  :  2006