ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Ε.Σελιανίτη & Συνεργάτες - Αρχιτεκτονική Ο.Ε. (μελετήτρια: Ε.Σελιανίτη)

Ετος μελέτης  : 2007

Κατηγορίες