ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Aρχιτέκτονας : Ε.Σελιανίτη & Συνεργάτες - Αρχιτεκτονική Ο.Ε. (μελετητές : N.Kαραγιάννης και Ε.Καψανάκη)

Ετος μελέτης  : 2006

 

Κατηγορίες