ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Aρχιτεκτονική Μελέτη  :  Δακανάλης - Μπουμπιώτης - Φλώρος Ο.Ε.

Ετος Μελέτης  :  1998

Πελάτης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ