ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

Αρχιτέκτονας : Mουστρούφης Νικόλαος

Ετος μελέτης : 2016