ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Αρχιτεκτονική μελέτη : ISV Architects

Ετος μελέτης : 2011

Σχολιο : Εχει ολοκληρωθεί μόνο η στατική προμελέτη. Αναμένεται η επανέναρξη μελέτης του έργου.

Κατηγορίες