ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ

Αρχιτέκτονας  :  Kαρβέλης Ζαφείρης

Ετος μελέτης  :  2005

Κατηγορίες