ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Aρχιτέκτονας  :  Aρμακόλας Ιωσήφ

Ετος μελέτης  :  2012