ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΣΑΜΟΣ

Αρχιτέκτονας : Nικολαϊδης Νίκος

Ετος Μελέτης : 2008