ΚΤΙΡΙΟ “ΦΩΤΕΙΝΙΟ” ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  ΠΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  -  Διαμαντόπουλος Δημήτριος - Τυλιανάκης Μιχάλης

Ετος μελέτης  :  2000