ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Aρχιτέκτονας  :  Xαραγκιώνης Θεόδωρος

Ετος μελέτης  : 1997