ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  Tεχνικη Υπηρεσία Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ετος μελέτης  :  1978

Κατηγορίες