ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ J&P – ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Aρχιτεκτονική Μελέτη  :  K.Kυριακίδης & Συνεργάτες Α.Ε. - Θ. Ταλαντίνης

Ετος Μελέτης  :  2002

Μελέτη σιδηρών κατασκευών : Ιωαννίδης Γεώργιος