ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Aρχιτέκτονας  :  Tζελάτη Μαρία - Στέλλα

Ετος Μελέτης  :  2003