ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΑ

Αρχιτέκτονας :  Κρεμμύδας Αλέξανδρος