ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΑΘΗΝΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  Γρηγοριάδης Βασίλης

Ετος μελέτης  :  1995