ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αρχιτέκτονας :  Μανέτας Γεώργιος

Ετος μελέτης : 1985