ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  Σαμαράς Αλέξανδρος

Ετος μελέτης  :  1997