ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΞΑΡΧΕΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Αρχιτεκτονική μελέτη  :  Δ.Πανταζής  - Ν.Ραπτης  -  Αρχιτέκτονες

Ετος μελέτης  :  2000