ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη : Δ.Πανταζής - Ν.Ράπτης - Αρχιτέκτονες

Ετος μελέτης  :  2006