ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑ

Eτος Μελέτης  :  1993