ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ – ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχιτέκτονας :  Ρίζος Δημήτριος

Ετος Μελέτης :  2014