ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Aρχιτεκτονική μελέτη: Eιρήνη Μαρκοπούλου

Ετος μελέτης : 2002