ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Aρχιτέκτονας  : Nικολουδάκη Λένα

Ετος μελέτης  : 2008