ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΚΥΘΝΟΣ

Αρχιτέκτονας : Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος

Ετος Μελέτης : 2005