ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΥΜΗΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη  :  Tεχνική Υπηρεσία Αττικής Οδού

Eτος Μελέτης  :  2000

Πελάτης

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ