ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

Aρχιτεκτονική Μελέτη  :  Τεχνική Υπηρεσία Αττικής Οδού

Ετος Μελέτης :  2000