ΑΕΡΟΔΡ.ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ OLYMPIC AIR ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Αρχιτέκτονας : Ποτηρόπουλος Δημήτριος

Ετος μελέτης : 2000

Mελέτη μεταλλικού υποστέγου  :  Iωαννίδης Γεώργιος