ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΠ.ΘΩΜΑ

Αρχιτέκτονας : Μαυράκης

Ετος μελέτης : 2002