Ιούνιος 20 2015 0Comment

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν μελέτες, κατασκευές κτιριακών τεχνικών έργων καθώς και έργων υποδομής.

thomas