Ποιοι Είμαστε

Ιστορικό

Η ΕΤΕΣΜΕ είναι μία Τεχνική Μελετητική Εταιρεία, με ειδίκευση σε στατικές – αντισεισμικές μελέτες και επιβλέψεις Τεχνικών Έργων. Ιδρύθηκε το 1952 από τον αείμνηστο πολιτικό μηχανικό Γκίκα Θεοδοσίου και τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Τελειώνη και λειτουργεί συνεχώς επί 63 έτη. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και παλαιότερες Τεχνικές Μελετητικές Εταιρείες.

Από την δεκαετία του 1980 λειτούργησε με την επωνυμία «ΕΤΕΣΜ», ενώ από το 2005 συνεχίζει την λειτουργία της με την επωνυμία  «ΕΤΕΣΜΕ». Σήμερα, μέλη είναι οι πολιτικοί μηχανικοί Ευδοκία Κακαβά, Δημήτριος Θεοδοσίου και Χρήστος Τελειώνης.

Πείρα-Εξιδείκευση

Κατά την διάρκεια αυτών των δεκαετιών, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία το αντικείμενο της στατικής και αντισεισμικής μελέτης και  της αντίστοιχης επίβλεψης των εργασιών σε πλήθος ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων. Ειδικεύθηκε επίσης σε επανασχεδιασμό φερόντων οργανισμών κτιρίων λόγω αρχιτεκτονικών ανακαινίσεων, τροποποιήσεων, επεκτάσεων κ.α. καθώς και σε επισκευές κτιρίων που είχαν υποστεί ζημιές από σεισμούς, είτε ακόμα και σε αύξηση της αντοχής υφισταμένων κτιρίων για μελλοντικές στατικές και σεισμικές καταπονήσεις, εφαρμόζοντας όλους τους σύγχρονους Κανονισμούς και τις αντίστοιχες τεχνικές.

Ο κατάλογος των  έργων της Εταιρείας, περιλαμβάνει περισσότερα από 1200 έργα, όπως κτίρια κατοικιών, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων, πανεπιστήμια, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γέφυρες, Τεχνικά Εργα οδικών αξόνων καθώς και επισκευές  – ενισχύσεις ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων και αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία κ.α.

Συνεργασίες

Μέσα από τα έργα που έχει αναλάβει η ΕΤΕΣΜΕ, έχει συνεργασθεί με όλα σχεδόν τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία (όπως ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ – ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ – ΠΑΝΤΑΖΗ – ΡΙΖΟΥ – ΤΟΜΠΑΖΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ κ.α.)  και με μεγάλες κατασκευαστικές Εταιρείες, όπως οι ΑΚΤΩΡ, J&P, TERNA, κ.α. ,καθώς  και με Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς.

Ανθρώπινο δυναμικό

Με προσήλωση στον σημερινό άνθρωπο, και τις ανάγκες του και με γνώμονα πάντα την αυστηρή τήρηση όλων των Κανονισμών, συνεχίζει να προσφέρει υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες  με τους πολιτικούς μηχανικούς  Ευδοκία Κακαβά και Δημήτρη Θεοδοσίου και Χρήστο Τελειώνη, που συνεχίζουν πάνω στις αρχές και αξίες της Εταιρείας  και οι οποίοι  πλαισιώνονται από ομάδα νέων, δυναμικών συνεργατών.

Στην Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον κατάλογο των έργων μας, καθώς και ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Η Ομάδα μας

Δημήτρης Θεοδοσίου
Πολ. Μηχανικός

Χρήστος Τελειώνης
Πολ. Μηχανικός

Ευδοκία Κακαβά
Πολ, Μηχανικός