Μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές μελέτες

Τι κάνουμε

  • Στατικές και αντισεισμικές μελέτες
  • Επιβλέψεις κατασκευής
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Ποιοι είμαστε

04

ΕΤΕΣΜΕ – Γραφείο τεχνικών μελετών

Η ΕΤΕΣΜΕ είναι μία Τεχνική Μελετητική Εταιρεία, με ειδίκευση σε στατικές – αντισεισμικές μελέτες και επιβλέψεις Τεχνικών Έργων. Ιδρύθηκε το 1952 από τους πολιτικούς μηχανικούς Γκίκα Θεοδοσίου και Χρήστο Τελειώνη και λειτουργεί συνεχώς επί 63 έτη. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και παλαιότερες Τεχνικές Μελετητικές Εταιρείες.

Ενδεικτικοί πελάτες

next
prev